Luftkuddetruckar

Solving luftkuddetruckar är utvecklade för att hantera väldigt tunga laster, dvs laster upp till tusentals ton. Truckarna är oftast kundanpassade för att optimalt svara mot kundens behov.

Lasten placeras antingen direkt på luftkuddetruckarna eller på en lastpall, som luftuddetrucken kör in under när den hämtar lasten. Styrningen sker i de flesta fall via en fjärrkontroll, vilket innebär att endast en operatör krävs för att flytta och övervaka även stora laster.

Solvings luftkuddetruckar används idag av kunder inom transformator-, fordons-, pappers- och tung verkstadsindustri.

Fördelar

  • Kan köras i alla horisontella riktningar och positioneras exakt
  • Är lätta att manövrera
  • Sliter inte på underlaget
  • Kräver ingen fast installation i golvet, som t ex skenor
  • Är så gott som ljudlösa och kräver endast ett minimum av service
  • Klarar hantering av väldigt tunga laster och i trånga utrymmen
  • Kan förses med olika tilläggsutrustningar för att förbättra ergonomin
  • Garanterar en ren och säker arbetsmiljö