Luftkuddetruckar

Solving luftkuddetruckar är utvecklade för att hantera väldigt tunga laster, dvs. laster från några hundra ton upp till tusen ton och mer. Truckarna är oftast kundanpassade för att optimalt svara mot kundens behov. Lasten placeras antingen direkt på luftkuddetruckarna eller på en lastpall, som luftkuddetrucken kör in under när den hämtar lasten. När tryckluften kopplas på flyter trucken och lasten på en tunn luftfilm.  

Luftkuddetruckarna styrs i de flesta fall via en fjärrkontroll, vilket innebär att endast en operatör krävs för att flytta och övervaka även stora laster.  Kunder som använder Solving luftkuddetruckar finns bl.a. inom transformator-, motor-, pappers- och kärnkraftsindustrin.   

Air bearing transporter for moving heavy loads

Luftkuddetruckar hanterar tunga och stora laster som dieselmotorer, transformatorer, tåg och flygplan. Kundanpassade truckar som flyter på luft är flexibla för att flytta tunga laster i industriell miljö.

FAQ

 • Vilken typ av golv krävs för luftkuddetruckar?

  Golvet är en del av luftkuddetekniken och vissa golvkrav måste uppfyllas för att luftkuddeutrustningen ska fungera effektivt. Det ideala golvet är flat , utan nivåskillnader och har en lufttät (icke-porös) och jämn yta.

 • När passar en AGV och när passar en luftkuddetruck bäst?

  Generallt sett så passar AGVer för både lättare och tyngre laster vid dygnet runt hantering. Luftkuddetruckar utgör den bästa lösningen för verkligt tunga laster, dvs. laster upp till tusen ton eller mera, som ska hanteras mera sällan och kortare sträckor. Solvings autotruckar är huvudsakligen hjulbaserade, men för riktigt tunga laster erbjuder vi också luftkuddebaserade AGVer.
  Det finns alltid undantag, så kontakta vårt säljteam för att närmare diskutera ditt företags specifika önskemål.

floor spec air film mover   

Läs våra golvspecifikationer för luftkuddetruckar.

Ladda ner dokumentet här:

LADDA NER

NÄR ÄR SOLVINGS LUFTKUDDETRUCKAR DEN BÄSTA LÖSNINGEN?

Solvings luftkuddetruckar är ett bra alternativ när du behöver ett kundanpassat system som uppfyller dina specifika krav och specifikationer. De passar särskilt för inomhus transportuppdrag där transporterna sker mer sällan och där stor flexibilitet är viktig, t.ex. att transportrutten enkelt kan modifieras utan att ändringar behöver göras i byggnaden. Luftkuddetruckar är en kostnadseffektiv lösning (i jämförelse med t.ex. kranar) när du ska hantera mycket tunga och stora laster, som väger från ca 50 ton upp till flera tusen ton.


VILKA FÖRDELAR HAR SOLVING LUFTKUDDETRUCKAR? 

 • Kan köras i alla riktningar och positioneras exakt
 • Är lätta att manövrera
 • Sliter inte på golvet
 • Kräver ingen fast installation i golvet, som t.ex. skenor 
 • Är så gott som ljudlösa och kräver endast ett minimum av service
 • Garanterar en ren och säker arbetsmiljö
 • Är kostnadseffektiva
 • Klarar hantering av väldigt tunga laster och i trånga utrymmen
 • Kan förses med olika tilläggsutrustningar för att förbättra ergonomin

 VILKA KRAV STÄLLER LUFTKUDDETRUCKAR PÅ GOLVET? 

Golvet är en del av luftkuddetekniken och vissa golvkrav måste uppfyllas för att garantera att utrustningen fungerar effektivt. De viktigaste faktorerna är att golvet är flat, utan nivåskillnader och att ytan är lufttät (icke-porös) och jämn.

Planhet

När lasten flyter på luft är friktionen mellan golvet och luftkudden mycket låg. Ett ojämnt eller lutande golv kan få lasten att börja röra sig p.g.a. gravitationskraften och därför måste vissa krav uppfyllas när det gäller planhet. När tunga laster hanteras är golvets lutning också viktig.

Nivåskillnader eller sprickor

Ett bra golv är utan nivåskillnader och sprickor. Små nivåskillnader och sprickor kan dock fyllas och slipas eller rundas av. 

Lufttäta golv

En icke-porös, lufttät golvyta behövs för att en luftfilm ska kunna bildas mellan golvet och luftkuddarna. Små fogar, sprickor och skador i golvytan kan repareras med fyllnadsmaterial. 

Ytfinish

Ytan på ett väl jämnat hårdbetonggolv är tillräckligt bra och kan användas om den har en yta "slät som papper" och ljusreflekterande ytfinish. 

Golv för tillfälliga transporter

Vid tillfälliga transporter kan ett undermåligt golv användas om det täcks med metallplåtar eller en linoleummatta. 

VILKEN TYP AV LUFTMATNING KRÄVS?

Luftmatningssystemet spelar stor roll för luftkuddeapplikationerna. Vissa krav måste uppfyllas när det gäller kvalitet, rörmaterial, dimensioner och matningstryck för att säkerställa funktionen och för att minimera behovet av underhåll. 


Kontakta oss

Kontakta vårt säljteam om du har frågor som gäller våra luftkuddetruckar. 

säljteamets kontaktuppgifter

Du kan också fylla i vårt kontaktformulär, så kontaktar vi dig inom kort. 

kontaktformulär