Produkter

Automated Guided Vehicle AGV

Automatiska truckar (AGV)

Används inom produktionanläggningar och lagerhantering med kontinuerlig operation dygnet runt. Klarar av laster från några hundra kilogram till flera hundra ton. Truckarna är självgående.

Läs mer >

Air bearing transporter

Luftkuddetruckar

Används inom produktionsanläggningar och verkstäder med löpande operation. Klarar av laster upp till 1000 ton eller mera. Truckarna manövreras med radiosändare.

Läs mer >

Hjultruckar

Används i produktionsanläggningar och
verkstäder vid långa körsträckor med varierande golvkvalité. Klarar av laster upp till 150 ton. Truckarna manövreras direkt eller med radiosändare.

Läs mer >

Flyttsystem

Används inom produktionsanläggningar och verkstäder ofta vid tillfälliga flytt. Klarar av laster upp till 360 ton. Systemen manövreras för hand eller med externa drivningar.

Läs mer >