Stål

Säkra utrustningar till företag inom stålindustrin

Eftersom de flesta av Solvings hanteringsutrustningar är kundanpassade, så är heller inte utrustningar för materialhantering under speciella förhållanden något problem. En AGV med en skyddskåpa mot fukt och regn eller en AGV som hanterar flytande järn är endast ett par exempel på kundanpassade Solving hanteringssystem. Precision och säkerhet är alltid av stor betydelse när ett hanteringssystem från Solving designas; i all synnerhet vid höga temperaturer så är stor precision och hög säkerhet för operatörer av yttersta vikt. 

case studies för stålindustri

 Galleri