Siirtojärjestelmät

Siirtosarjat - Moduulit

Siirtosarjat on tarkoitettu pääasiassa erilaisten raskaiden taakkojen – esim. suurten koneiden - tilapäisiin siirtoihin.

Solving Air Skates

Hyvän tasapainon aikaansaamiseksi on käytettävä vähintään kolmea moduulia, jotka sijoitetaan mahdollisimman kauas toisistaan – ja siten, että kuorma jaetaan tasan moduuleille. Siirtomoduulit liitetään säätöyksikköön, joka kytketään paineilmaverkkoon.

Paineensäätimillä säädetään ilmanpainetta moduuleissa siten, että ne kohottavat lastin ylös ja niiden alle syntyy ilmafilmi. Lastit ”leijuvat” tämän ilmafilmin päällä lähes kitkattomasti ja niitä voidaan kevyesti siirtää ja paikoittaa.

Esite (PDF) >

Siirtosarjat - Lankut

Solvingin ”lankkusysteemit” tarjoavat joutavan ratkaisun koneiden, ajoneuvojen, teräsrakenteiden ja raskaiden lohkojen siirtoihin verstaissa ja teollisuudessa. ”Lankkusysteemit” mahdollistavat joustavat siirrot joka suuntaan, helpon ja tarkan paikoittamisen lastin painosta riippumatta. Samaa ”lankkusysteemiä” voidaan käyttää erilaisten lastien siirtoon. Nämä laitteet eivät aikaansaa lattian kulumista.

Solvingin ”lankkusysteemeitä” käytetään yleisesti pareittain. Jokainen ”lankkuyksikkö” käsittää vahvat teräsputkirungon, joka on varustettu kahdella ilmatyynyllä ja pikaliittimellä ilmansyötön kytkemiseksi. Taakan siirtäminen voidaan tehdä manuaalisesti tai ajokoneistoilla. Ilmansyöttöletku on varustettu palloventtiiliä ilmansyötön päälle/pois kytkemiseksi.

Sarjaan kuuluu ”lankkuyksiköiden” välinen letku, ”lankkujen” pituus määritellään käyttökohteen mukaan. Jokainen ”lankkuyksilö” on varustettu yksinkertaisella volyymivirransäädöllä.

Esite (PDF) >