02.12.2021

En ny video som visar Solvings AGVer i en monteringslinje för dieselmotorer.

Automatiska truckar Dieselmotorer

Se vår nya video som visar två Solving AGV system som installerats för att dagligen hantera 150 motorer av olika typer längs en monteringslinje vid AGCO Power i Linnavuori, Finland.

Monteringslinjen består av två AGV system, ett som är i kontinuerlig rörelse, och ett annat enligt stop-and-go principen.

”Vi valde Solvings AGVer av de här orsakerna: ergonomi, så att våra montörer kommer närmare motorerna de arbetar med, tillgänglighet, för att hålla golven fria för personal och materialflöde, och flexibilitet, så att vi kan anpassa vår process enligt förändrade behov”, säger Timo Koota, Project Lead för det här projektet vid AGCO Power.

Flera nyheter

Annat Automatiska truckar Rani Plast investerade i säkerhet och...
Läs mera
Automatiska truckar Livsmedel AGVer ökar effektiviteten för ett min...
Läs mera