Vindkraft

Solving Movers för produktionslinjer för vindturbiner och komponenter

Inom vindkraftsindustrin har Solvings truckar installerats främst i produktionslinjer för vindturbiner och olika komponenter. Kundernas krav tas givetvis alltid i beaktande för att kunna erbjuda ett smidigt hanteringssystem för att hantera dessa laster, som ofta kan vara både tunga och stora.

case studies för vindkraft

 Galleri