Finans och administration

E-mail: namn.efternamn@solving.com

Peter Björk
Verkställande direktör

Malin Helala
Ekonomi Personaladministration

Direct: +358 6 781 7512
Kim-Johan Hiltunen
IT chef Solving Group

Direct: +358 6 781 7500
Lena Klemets
Ekonomi, redovisning, löneräkning

Direct: +358 6 781 7563
Sofia Högstedt
Coordinator Administration & Ekonomi

Mary Wikblad
Coordinator Administration & Ekonomi

Direct: +358 6 781 7567
Johanna Bergström
Coordinator Administration & Ekonomi

Direct: +358 6 781 7515
Marcus Björk
IT-specialist Solving Group

Direct: +358 6 781 7500