Papper & Tryck

Manuella och automatiska rullhanteringsutrustningar. Solving är en av de ledande tillverkarna av kundanpassade system för hantering av tunga laster, som rullar och hylsor. Baserad på över 40 års erfarenhet erbjduer vi lösningar både på luftkuddar och hjul. 

Inom pappersindustrin används manuella Solving Movers för att flytta mindre pappersrullar, medan automatiska Solving Movers används för kontinuerlig hantering av stora pappersrullar, hylsor och plywoodskivor. Till tryckerier har vi utvecklat ett luftkuddebaserat hanteringskoncept, som förenklar inmatning av pappersrullar i tryckerimaskiner.

I våra case studies finns ett urval av installerade projekt beskrivna.

case studies för rull- och pallhantering

Galleri