Offshore

Utrustningar som underlättar materialhantering på oljeplattformar och gasriggar 

Solving Movers och flyttsystem på luftkuddar används inom offshore industrin för att hantera moduler, kablar, undervattenspumpar och andra tunga och skrymmande laster - antingen ombord på oljeplattformar och gasriggar eller i produktionsutrymmen på land. Också hjulbaserade hanteringsutrustningar finns tillgängliga vid behov.

case studies för offshore

 Galleri