Båtvarv

Hanteringsutrustningar för fartyg och fartygsmoduler

Solvings automatiska truckar (AGV) används för regelbunden hantering i monteringslinjer för fartyg, medan monterade eller restaurerade fartyg flyttas in till och ut ur en produktionshall med utrustningar för tillfälliga flytt. I det senare fallet är utrymmet ofta begränsat i form av låg eller snäv dörröppning. Flyttsystem med luftkuddar är därför ofta den bästa lösningen, eftersom luftkuddar kräver endast lite utrymme.

case studies för båtvarv

 Galleri