Ledning

Peter Björk
Verkställande direktör

Bo-Göran Eriksson
Vice VD Marknadsföring och försäljning

Andreas Björk
Vice VD Operativ chef

Malin Helala
(moderskapsledig) Ekonomi Personaladministration

Direct: +358 6 781 7512
Leif Löfholm
Senior Project Manager

Dick Edström
Produktionsledning

Jenny Valo
Kvalitetschef

Kim-Johan Hiltunen
IT chef

Direct: +358 6 781 7500