Ledning

Peter Björk
Verkställande direktör

Bo-Göran Eriksson
Senior Advisor Marknadsföring & Försäljning

Andreas Björk
Vice VD Marknadsföring & Försäljning

Malin Helala
(moderskapsledig) Ekonomi Personaladministration

Direct: +358 6 781 7512
Leif Löfholm
Försäljningschef Projektförsäljning

Dick Edström
Produktionschef

Jenny Valo
Kvalitetschef

Kim-Johan Hiltunen
IT chef

Direct: +358 6 781 7500