Ledning

Peter Björk
Verkställande direktör

Andreas Björk
Vice VD Marknadsföring & Försäljning

Malin Helala
Vice VD Administration, HR & ekonomi

Direct: +358 6 781 7512
Dick Edström
Produktionschef

Jenny Valo
Kvalitetschef

Kim-Johan Hiltunen
IT chef Solving Group

Direct: +358 6 781 7500
Anders Heikius
Utvecklingschef Mekanik

Andreas Muukkonen
Utvecklingschef Automation